MENA-föreningen håller diskussion om Jemen

Fredagen den 18e mars anordnade MENA-föreningen i samarbete med studentrådet vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ett panelsamtal om situationen i Jemen. Diskussionen leddes av Nathalie Besèr, rådgivare vid Sveriges Riksdag, och deltog gjorde Walid Al-Saqaf, postdok vid Institutionen för mediestudier och f.d. chefsredaktör för Yemen Times, samt Isa Blumi, universitetslektor vid Stockholm University Institute for Turkish Studies och författare till bl.a. Chaos in Yemen (Routledge, 2010).

Diskussionen inleddes med en presentation av Isa Blumi om bakgrunden till den nuvarande konflikten, vilken han benämner som ett ”krig utan röster”. Han menar på att mycket av vad vi får höra om Jemen är i form av binära narrativ som till stor del konstrueras någon annanstans, utan inflytande ifrån Jemeniter. Konflikten beskrivs som ett proxy-krig mellan Iran och Saudiarabien, och i längden en sekteristisk konflikt. Detta passar en förenklad syn på regionen och på Islam, men är egentligen bara en rationalisering av kriget. Blumi menar att det är fel att se Houthi-rebellerna som en renodlad shia-grupp, och även om så vore fallet så är det problematiskt att sätta jämlikhetstecken mellan shia-Islam och Iran.

Från vänster: Isa Blumi, Nathalie Besér, Walid Al-Saqaf
Från vänster: Isa Blumi, Nathalie Besér, Walid Al-Saqaf. (Foto: Joel W. Abdelmoez)

Walid Al-Saqaf fortsatte konversationen med att kommentera att konflikten är oerhört komplex och att det inte finns några goda eller onda parter. Han menar att det inte är konstruktivt att placera skuld och peka ut skyldiga. Som exempel tar han upp rapporter om att Houthierna är ansvariga för landminor som placerats i folks hem. Samtidigt är Houthierna enligt Al-Saqaf enbart en bricka i ett spel som till stor del är orkestrerat av före detta president Saleh, som avsattes 2012. Al-Saqaf menar att Saleh måste anses central i konflikten, men återkommer ändå till att alla sidor kan beskyllas för något och att alla bär ansvar, varför det är viktigt att gå vidare ifrån att utpeka skyldiga och istället fokusera på lösningar. Hur kan vi lösa konflikten, och hur kan vi gemensamt börja bygga Jemen på nytt?

Efter att paneldeltagarna kommenterat varandras presentationer och svarat på frågor ifrån Nathalie Besèr, öppnades det upp för frågor och kommentarer ifrån publiken. En åhörare som själv är ifrån Jemen höll med Blumi och Al-Saqaf om att det är fel att se detta som en sekteristisk konflikt mellan Sunni och Shia-Islam. Hon förklarade att när hon själv fått höra den beskrivningen att hon var tvungen att ringa sin mor för att fråga om hon är sunni eller shia, eftersom hon själv inte visste. Även Al-Saqaf kände igen sig i detta.

För mer om situationen i Jemen, se artiklar publicerade på menatidningen.se (främst på Engelska).

Gamla staden i Sana'a (foto: Daniel Martin Varisco)
Gamla staden i Sana’a. (Foto: Daniel Martin Varisco)

Text av Joel W. Abdelmoez

Read More

MENA-föreningen har bildats

I början av september bildades Svenska MENA-föreningen. Det en ideell förening vars målsättning är att verka för att höja kunskapsnivån om MENA-regionen och stödja människor med intresse för regionen. Det gör vi genom att fungera som ett nätverk för personer i Sverige som är intresserade av MENA-regionen, arrangera seminarier, föreläsningar och konferenser med detta fokus. Vi upprätthåller kontakter med personer/organisationer både i MENA-regionen och i övriga världen som arbetar med frågor kopplade till regionen och driver även en elektronisk tidskrift genom vilken vi skildrar aktuella ämnen i och om MENA-området. Vi ger även skribenter från Mellanöstern och Nordafrika möjlighet att synas i Sverige. Svenska MENA-föreningen bistår också med stöd och kontaktpersoner till studenter som vill göra fältstudier i MENA-regionen.

Read More