Roof_hafez_tomb3

Välkommen!

Svenska MENA-föreningen en ideell förening vars målsättning är att verka för att höja kunskapsnivån om MENA-regionen och stödja människor med intresse för regionen.

Det gör vi genom att fungera som ett nätverk för personer i Sverige som är intresserade av MENA-regionen, arrangera seminarier, föreläsningar och konferenser med detta fokus. Vi upprätthåller kontakter med personer/organisationer både i MENA-regionen och i övriga världen som arbetar med frågor kopplade till regionen och driver även en elektronisk tidskrift genom vilken vi skildrar aktuella ämnen i och om MENA-området. Vi ger även skribenter från Mellanöstern och Nordafrika möjlighet att synas i Sverige. Svenska MENA-föreningen bistår också med stöd och kontaktpersoner till studenter som vill göra fältstudier i MENA-regionen.

Som medlem i Svenska MENA-föreningen får du möjlighet att ta del av föreningens nätverk och därigenom erbjuds personlig kontakt med personer kunniga i/på MENA-regionen, samt fördelaktiga erbjudanden i samband med MENA-föreningens event.

Välkommen!